דירה בתל-אביב
2019
שטח: 300 מ״ר
צילום: עמית גושר

Back to Top