ריינס 45, תל-אביב
בבניה
שטח: 1400 מ"ר
11 :יחידות דיור

Back to Top