חפץ חיים 16-20, תל-אביב
הצעה תכנונית 2021
שטח: 11,000 מ״ר
יחידות דיור: 100
בשיתוף אדר' גלעד לן
Back to Top