אבנר 1, רמת גן
2017
שטח: 1400 מ"ר
11 :יחידות דיור
הדמייה: דנה מור
Back to Top