יהושע בן-נון 47, תל-אביב
2016
1350 מ"ר
14 יחידות דיור

Back to Top