יהושע בן-נון 47, תל-אביב
2016
שטח: 1350 מ"ר
14 :יחידות דיור

Back to Top