הפלמ"ח 21, תל-אביב
בבניה
שטח: 3220 מ"ר
28 :יחידות דיור
הדמייה: אי-סטודיו
Back to Top