בית ברמת חן
2016
שטח: 200 מ״ר
צילום: אורי סיוון

Back to Top