בית בבית חירות
2008
שטח: 240 מ״ר
צילום: שרון בנטוב
Back to Top