שפ"ר רבינוביץ 6, תל-אביב
2015
שטח: 715 מ"ר
5 :יחידות דיור
הדמייה: מיכל גרינבאום
Back to Top