ארלוזרוב 23-25, כפר-סבא
בבניה
שטח: 5500 מ"ר
40 :יחידות דיור
הדמייה: ארכ-דקו

Back to Top