הצעה תכנונית לבית ספר יסודי בסלעית
2016
שטח: 2000 מ״ר
הצעה בשיתוף אדר' תמר נשיא
הדמייה: אדר' ורד שרעבי

Back to Top