דירה בדובנוב, תל-אביב
2012
 70 מ״ר
 איבזור: איתמר לוי
 צילום: שרון צרפתי
Back to Top