בית בבני עטרותבני עטרות - אדריכל תמיר חטיבה - בבניהבית בבני עטרות - אדריכל תמיר חטיבהבית בבני עטרות - אדריכל תמיר חטיבהבית בבני עטרות - אדריכל תמיר חטיבההוד השרון 1-1אפקהבניין בתל-אביב - תמיר חטיבה אדריכליםבניין בתל-אביב - תמיר חטיבה אדריכליםחדרה בריכה

פרוייקטים בהוד-השרון, אפקה, בני עטרות וחדרה