אדריכל תמיר חטיבה - דירה ביפואדריכל תמיר חטיבה - דירה ביפואדריכל תמיר חטיבה - דירה ביפואדריכל תמיר חטיבה - דירה ביפואדריכל תמיר חטיבה - דירה ביפואדריכל תמיר חטיבה - דירה ביפואדריכל תמיר חטיבה - דירה ביפו

2005
80 מ"ר
שינויים פנימיים ושחזור דירה ייחודית

צילום: עמית גרון