אדריכל תמיר חטיבה - עמיקם חזית דרומיתאדריכל תמיר חטיבה - עמיקם נוףאדריכל תמיר חטיבה - עמיקם חזית מערבאדריכל תמיר חטיבה - עמיקם חצר צדעמיקם שביל כניסהאדריכל תמיר חטיבה - עמיקם פינת משפחהעמיקם קמיןאדריכל תמיר חטיבה - עמיקם מרפסתאדריכל תמיר חטיבה - עמיקם נוף 2

2009
245 מ"ר