תמיר חטיבה - הצעה לתחרות המוסיקון, מבשרת ציוןתמיר חטיבה - הצעה לתחרות המוסיקון, מבשרת ציוןתמיר חטיבה - הצעה לתחרות המוסיקון, מבשרת ציוןתמיר חטיבה - הצעה לתחרות המוסיקון, מבשרת ציוןתמיר חטיבה - הצעה לתחרות המוסיקון, מבשרת ציוןתמיר חטיבה - הצעה לתחרות המוסיקון, מבשרת ציון

הצעה לתחרות המוסיקון - מרכז מוסיקה ומחול במבשרת ציון
2016
שותפים: אדריכלית דנה מור ואדריכל איל לנדמן