תמיר חטיבה - תמתמיר חטיבה - תמתמיר חטיבה - תמ

ברישוי
3500 מ"ר
חיזוק ותוספת בניה לפי תמ"א 38 / תוכנית הרובעים
יזמות: החברה לחיזוק מבנים בישראל

הדמיות : ברנד סטודיו