משרדי EDF-ISRAEL - אדריכל תמיר חטיבהמשרדי EDF-ISRAEL - אדריכל תמיר חטיבהמשרדי EDF-ISRAEL - אדריכל תמיר חטיבהמשרדי EDF-ISRAEL - אדריכל תמיר חטיבה

2012
הרצליה פיתוח - ביזנס פארק
200 מ"ר