בית מרכזיםקופנהגן 1קופנהגן 2

פרוייקט גמר
בהנחיית אדריכל דני לזר
אוניברסיטאת תל-אביב
פרוייקט שנה ד
בהנחיית אדריכל ארנה ארסל
האקדמיה הדנית המלכותית לאומנות