Grazia Caters 1Grazia Caters 2Grazia Caters 3

2006
200 מ"ר
חדר טעימות, משרדים ומטבח עבור קיטרינג גרציא - קיבוץ העוגן