יפו מגורים סלון משרביהJaffa DinningJaffa KitchenJaffa LivingJaffa Studyחצרות יפו חדר שינה

2008
145 מ"ר
שינויים פנימיים

צילום: שרון בנטוב