אדריכל תמיר חטיבה - בית ברמת השרון - סלוןאדריכל תמיר חטיבה - רמת השרון מטבחתמונה 3אדריכל תמיר חטיבה - בית ברמת השרון - פינת אוכלפינת משפחהתמונה 6תמונה 7תמונה 8תמונה 9תמונה 10תמונה 11

2009
220 מ"ר

צילום: רמי סלומון